Office from anywhere je styl práce, při kterém mohou zaměstnanci pracovat mimo “klasické” kancelářské prostředí. V poslední době je to jedno z velmi diskutovaných témat organizací. K větší pozornosti tomuto tématu přispěla především celá koronavirová situace, kdy mnoho firem bylo nuceno přejít na Home Office, který byl do té doby vnímám především jako určitá forma benefitu. Při práci odkudkoliv můžete pracovat z domova, chalupy, kavárny, coworkingových prostorů, ale i z  “tradiční kanceláře” vašeho zaměstnavatele. To, odkud pracujete, je čistě na vás a pokud chcete, tak můžete preferovanou formu každý den střídat. Někteří lidé pracují nejlépe v týmu a v okolí ostatních lidí. Jiní jsou nejproduktivnější pokud jsou sami a někteří v kombinaci těchto dvou přístupů. Velmi záleží na osobnosti daného člověka, na typu jeho práce i na individuálním přístupu. Hlavní je být připojený a plnit si svou práci. Jaké jsou tedy hlavní výhody a nevýhody této formy práce a co všechno byste měli zvážit? 

ANO!

Jeden z nejčastějších argumentů pro práci odkudkoliv je lepší možnost vybalancování osobního a pracovního života. To se může pro mnoho lidí stát složitější v případě, že mají například malé děti nebo musí do práce dlouho dojíždět. Díky tomuto stylu práce (jehož součástí může být i Home Office) tak lidé ušetří klidně i  několik hodin denně na přesunech, které mohou věnovat své rodině, přátelům nebo koníčkům. Stejně tak je zcela na nich, zda si v obědové pauze odskočí na nákup, vyndají nádobí z myčky nebo dají sraz s kamarádem v kavárně, kterou si daný den pro práci zvolili. Lidé tak mají částečnou svobodu si nakládat se svým pracovním i volným časem tak, aby to vyhovovalo jejich životnímu stylu. Dalším z častých argumentů pro je, že díky změně prostředí jsou lidé kreativnější. To se může hodit především markeťákům, grafikům, designérům, novinářům a dalším kreativcům, kteří střídáním pracovního zázemí mohou přijít na spoustu nových, originálních a inspirativních nápadů. Někdo může během jedné hodiny v kavárně přijít na více nápadů než za celý den v kanceláři.  Obecně správný výběr pracovního prostředí je velmi individuální – někomu vyhovují bílé zdi, jinému barevná kancelář s květinami a někdo se třeba nedokáže soustředit, pokud mu celý den fouká klimatizace za krk. Každý má možnost si vybrat své dokonalé prostředí a být tak nejvíce produktivní. Mnoho lidí, kteří si mohou volit místo odkud budou pracovat poukazují na to, že se mnohem rychleji dostanou do pracovního flow a díky tomu jsou produktivnější. Flow přitom může narušit právě to, že je člověk v pro něj nevyhovujícím prostředí, rozptyluje ho barevný nábytek nebo ho kolega vyruší vždy v tu nejméně vhodnou chvíli.

Při výhodách práce na dálku bychom se neměli zaměřovat pouze na pohled zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů. Díky možnosti dovolit lidem tímto způsobem pracovat, se společnosti mohou stát atraktivnějším zaměstnavatelem a zvyšovat svou prestiž na trhu práce. Díky tomu mohou získat nové klíčové zaměstnance a talenty, kteří napomohou firmám k plnění stanovených cílů. Mimo to mohou nalákat zajímavé zaměstnance z širšího okolí, kteří by se standardně museli kvůli práci stěhovat. Tím se řeší i problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků v místě působení firmy. Poslední zmíněnou výhodou práce odkudkoliv je i fakt, že pro společnosti to může být způsob šetření nákladů za kancelářské prostory, které nemusí být tak rozsáhlé.

NE… 

Mnoho argumentů pro “ne” vychází právě z argumentů pro “ano”, na které se můžeme podívat z opačného pohledu. Jak může být práce odkudkoliv skvělým řešením vybalancování osobního a pracovního života, může být i jednoduše zneužitelný zaměstnanci. Při využívání tohoto způsobu práce jde téměř vždy o  osobní (NE)zodpovědnost lidí a velkou důvěru ze strany firmy. Zaměstnanci nemusí mít potřebnou disciplínu a pak může nastat situace, kdy si při polední pauze pustí jeden díl seriálu, ze kterého je nakonec dílů pět a práce stojí. Stejně tak pokud někdo ví, že nemusí být v kanceláři přesně v 8 hodin ráno, může ho to snadno svést k tomu, že  si ráno několikrát posune budíček a vstane, až když je to opravdu nutné – třeba na společnou online poradu. Kontrola lidí je bohužel poměrně složitá. Toto je tedy jeden z hlavních aspektů, který by měl každý zaměstnavatel zvážit. Stejně tak každý pracující by si měl upřímně položit otázku, zda pro něj není ve výsledku snadnější každý den na stejný čas docházet do kanceláře, kde je do jisté míry “pod kontrolou” a ví, že ho nebude nic celý den pokoušet a odvede svou práci kvalitněji.  

Někdo potřebuje ke kreativní práci vhodné prostředí, ale pro spoustu lidí jsou stále největším zdrojem inspirace jejich kolegové a všichni víme, že brainstorming skrze Zoom, Skype nebo Google Meet se dá málokdy srovnat s tím, když si v zasedačce posadí pět lidí k jednomu stolu a začnou na sebe chrlit nápady a navzájem se doplňovat. Obecně komunikace bývá při standardním stylu práce z kanceláře obvykle snadnější a rychlejší. To, co se vyřeší při osobním setkání za dvě hodiny, se může skrze online platformy protáhnout i na několik hodin. Pokud něco potřebujete od kolegy, stačí zaběhnout o dva stoly dál a nemusíte kvůli tomu psát e-mail, ke kterému se navíc může dostat až za několik hodin. S kolektivem souvisí i celkový týmový firemní spirit. Pokud se kolegové pravidelně neschází, může se nálada ve firmách velmi rychle proměnit. Prostředí nemusí být tak přátelské, vztahy mohou být velmi povrchní a celková nálada nemusí být osobní a přátelská. Navíc noví zaměstnanci budou mít mnohem těžší situaci pro začlenění se a pokud nebudou do kanceláře pravidelně docházet, mohou se cítit v podstatě jako externisté, kteří nemají s ostatními z firmy žádný vztah. To může vést ke složitějšímu odkomunikování práce, k menší loajalitě ke společnosti a k případnému odchodu z firmy. Společnosti pak musí často složitě hledat náhradu a zaučovat nové zaměstnance. To se může samozřejmě negativně projevit v nákladech spojených s odchodem stávajícího zaměstnance a příchodem, administrativou a zaškolením nového. Poslední zmíněnou nevýhodou práce odkudkoliv je problém s firemní kulturou. Ta  je skrze online svět téměř nepřenositelná a obzvláště u nově příchozích zaměstnanců do firmy se to může stát velkým problémem.  

Na závěr několik praktických rad pro všechny, kteří “Office from anywhere” využívají:

  1. Disciplína je základ –  každý pracovní den si nastavte stejný režim, tedy ideálně ve stejnou hodinu vstávejte, obědvejte a odpočívejte. Budete tak produktivnější  a nevypadnete z režimu. 
  2. Oblékejte se obdobně jako do práce nebuďte celý den v pyžamu, županu nebo teplákách. Nemusíte doma chodit v obleku nebo kostýmku a lodičkách, ale oblečení by nemělo být ani příliš neformální. 
  3. Nezapomínejte na přestávky mnoho lidí se mimo prostředí s kolegy ponoří do práce natolik, že pracují klidně i několik hodin bez přestávky. To však v dlouhodobém horizontu vede k poklesu produktivity a negativně to ovlivňuje zdraví. Nikdy tedy nezapomínejte na krátké přestávky, při kterých si vychutnejte dobrou kávu, protáhněte tělo nebo přečtěte zprávy. 
  4. Socializujte se ať už s kolegy v práci vycházíte nebo ne, jsou důležitou součástí vašeho sociálního života. Pokud se rozhodnete svoje pracovní prostředí nastavit tak, že všechen svůj čas trávíte doma, tak se velmi izolujete. O to důležitější je trávit čas s přáteli nebo rodinou mimo pracovní dobu. 
  5. Nezapomínejte na vhodné podmínky –  máte svou oblíbenou kavárnu, která je navíc jen pár kroků od vašeho domova? To je dobře, ale než se rozhodnete si z ní udělat svůj oblíbený “office” tak si ověřte, že vám zajistí vhodné podmínky (silná wifi připojení, klid na práci, pohodlné sezení…). To samozřejmě platí i pro jakékoliv jiné místo, které si pro sovu práci vyberete.