V loňském roce začala Etnetera Motion spolupracovat s globální biofarmaceutickou společností MSD, která poskytuje léčivé přípravky a vakcíny zdravotnickým odborníkům i veřejnosti. Dále se věnuje výzkumu, investuje do vývoje léčiv a posouvá prevenci onemocnění, která ohrožují životy lidí i zvířat. Tato společnost minulý rok vypsala výběrové řízení pro kreativní agentury, kterého se zúčastnila i Etnetera Motion. Cílem bylo vybrat agenturu, se kterou bude MSD řešit a tvořit své komunikační kampaně. Jsme moc rádi, že jsme toto výběrové řízení vyhráli a získali tak možnost podílet se na kampani o očkování proti HPV virům

challenge x solution

Společnosti z farmaceutického prostředí jsou pro nás vždy určitou výzvou. Při tvorbě kampaní pro takové klienty je třeba vymyslet něco kreativního, ale zároveň dodržovat a respektovat veškerá pravidla a omezení, která jsou s tímto průmyslem spojena. Smyslem této kampaně pro společnost MSD je budovat povědomí o HPV asociovaných onemocněních, kdy jedinou efektivní prevencí k je očkování. Cílovou skupinou jsou rodiče zhruba třináctiletých dětí (chlapců i dívek). Kampaň má rodiče oslovit s tím, že právě v tomto věku je ideální čas, kdy děti proti HPV virům očkovat a díky tomu předejít řadě onemocnění.  I když bylo komplikované vytvořit kreativní komunikaci dodržující veškerá pravidla, nakonec se povedlo. Vznikla kampaň, která je podle nás kreativní a zaujme. Věříme, že pomůže zvýšit povědomí a rodičům připomene, jak moc souvisí tato problematika s dospívající fází života dětí. Ostatně podívejte sami!

 

 

Creative Director Petr Soška:

Tato kampaň je ve své podstatě zajímavá tím, že v ní nejde primárně o samotný produkt, ale o téma, které má reálný dopad na život. A právě v době práce na kampani vzešlo zcela přirozeně, že i můj v té době zrovna třináctiletý syn absolvoval očkování proti HPV virům.“

 PRVNÍ KAMPAŇ MSD NA INSTAGRAMU   |   5 PLATFOREM   |   WEB, FB, IG, BANNERY, YTB

Tato kampaň poběží až do konce roku 2021 a je rozdělena do více částí. Momentálně se řeší její další fáze, která je zaměřena na informovanost o této problematice mezi samotnými lékaři. Více informací o samotném očkování se dozvíte na webových stránkách https://ockovaniprotihpv.cz .