SUMMARY

Komunikace personálního oddělení ŠKODA AUTO je specifická svou šíří zásahu. Kromě jiných, se pochopitelně stára i o nábor nových zaměstnanců a konzistence takové komunikace napříč výrazně odlišnými odvětvími (nákup, technický vývoj, IT, dělnické pozice atp.) nesmí být brána na lehkou váhu.

Právě pro HR oddělení ŠKODA AUTO připravujeme již několik let náborové kampaně pro různá oddělení. Všechny byly kreativně zajímavé, nicméně navzájem od sebe výrazně odlišné, což komunikaci poměrně tříštilo. Součástí briefu klienta tedy bylo i její zastřešení a sjednocení, a tak začal vznikat ucelený koncept Employer brandingu. 

NAŠE ROLE

Strategie
Idea Making
Copywriting
Art Lead & Direction
Account Management
Project Management
Art Craft

CHALLENGE

Výzvou pro nás bylo uchopit celou komunikaci oddělení, dát jí vlastní vizuální tvář a zastřešit dostatečně silnou myšlenkou, která bude schopna pokrýt veškeré potřeby interní a externí komunikace, zejména pak rozmanitost rolí, které ŠKODA AUTO nabízí.

S trochou nadsázky jsme tedy vytvořili novou tvář HR, díky které se bude oddělení prezentovat konzistentní a moderní formou.

APPROACH

Společně s klientem jsme si definovali komunikační priority vycházející z DNA celého brandu. ŠKODA AUTO je moderní technologickou firmou, která má mnohé co nabídnout a to i lidem mimo automotive segment. Na základě výzkumů s Behavio Labs jsme definovali persony a postavili komunikační strategii. 

V rámci konzistence komunikace a návaznosti na produktovou komunikaci značky jsme v prvním kroku vytvořili unikátní přesah grafické identity přímo pro ŠKODA Kariéra. 

SOLUTION

TVOŘTE S NÁMI OBRAZ BUDOUCNOSTI

“Ve ŠKODA AUTO společně dáváme reálný, hmatatelný tvar, budoucnosti nás všech. Třeba když vymýšlíme chytrá řešení. Když vyvíjíme elektromobilitu. Když lidem kolem vás zjednodušujeme život. Tvoříme společně obraz naší budoucnosti. Vkládáme do tvorby kus sebe sama a tiskneme do ní vášeň našich životů. Užíváme si proces, kdy pod našima rukama vzniká něco, v čem se můžeme najít. Důležité ale je, že na něčem velkém pracujeme společně. Dohromady. Každý svým dílem posouváme výsledné vzezření obrazu dopředu.”

Jádrem celé strategie je kreativní komunikační koncept, kterému říkáme Obraz budoucnosti. Jak již název napovídá, celý koncept se točí kolem motivu obrazu jako uměleckého díla, který pro nás vytvořil platformu, poskytující dostatečnou možnost do kampaně zakomponovat všechny požadované zaměstnanecké role a technologie. V konečném důsledku je celý proces tvorby Obrazu budoucnosti metaforou na obrovskou šíři rolí, které se podílejí společně na formování mobility budoucnosti.

Pro tento koncept jsme v Motionu, kromě komunikační strategie a ideové kreativy, vytvořili veškeré moodboardy, scénáře a velmi detailní skici klíčových vizuálů. Také jsme se výraznou měrou podíleli na tvorbě hlavní rekvizity, samotného obrazu.

Následnou produkci pak zaštítila produkční společnost Cinq a fotograf Dan Vojtěch. Vznikla klasická 360 kampaň, která představuje ŠKODA AUTO jako moderní technologickou firmu, kde najde uplatnění široké spektrum profesí.

RESULT

V druhé polovině roku 2021 byla oficiálně spuštěna první část kampaně, která se soustředila jak na awareness, tak na hiring specifických pozic. Z výzkumů po skončení kampaně vyplývá, že se nám již v této fázi povedlo posílit vnímání ŠKODA AUTO jako zaměstnavatele s orientací na budoucnost, který přes své technologické základy zároveň nezapomíná, že jeho síla je v lidech.

Díky spolupráci s ETN se nám společně podařilo dosáhnout stanoveného cíle, kterým byl ucelený koncept Employer brandingu. Abstraktní, avšak srozumitelnou formou se nám podařilo nasměrovat vnímání ŠKODA AUTO jako technologické společnosti a zaujmout kandidáty, kteří by o automotive dříve neuvažovali. Tomáš Geist –  ŠKODA AUTO Employer Branding a spolupráce se školami.

TEAM 

AGENCY:

CREATIVE LEAD – David Michálek 

ACCOUNT MANAGER – Lucie Grochalová 

DESIGN LEAD – Pavel Pechman

STRATEGY DIRECTOR – Michal Bubeníček

PRODUCTION:

FILM PRODUCTION – Cinq 

POST PRODUCTION – Cinq / UPP

DIRECTOR – Matěj Chlupáček 

DOP – Filip Marek 

COMPOSER – Jakub Strach (NobodyListen)

PHOTOGRAPHER – Dan Vojtěch