V České republice ojedinělý koncept vznikl v kreativní agentuře Etnetera Motion a stojí za ním Social Media Director Alžběta Poláková, která nám akademii blíže představila v rozhovoru. 

Jak vznikl nápad pro založení akademie?
Pro založení akademie jsem se rozhodla hned z několika důvodů. Prvním a hlavním důvodem byl stále se prohlubující rozdíl mezi generacemi, spotřebním chováním a konzumací obsahu, na který čím dál více klientů naráží. Zvláště generace Z, která vyrůstá v obklopení reklamy s telefonem v ruce je velmi náročná a kritická na způsob i formu sdělení. Druhým důvodem pro založení akademie byl fakt, že dostat se k relevantním datům, co generaci Z zajímá a jak se k věcem staví je velmi náročné a bohužel z různých průzkumů a dotazníků pravidelně vychází generické odpovědi, které spíše působí jako správné odpovědi na písemku ve škole, než reálný vhled do přemýšlení mladých. 

Na základě těchto dvou důvodů jsem přemýšlela nad formou a uchopením toho, jak s mladými pracovat. Díky mému okolí jsem měla možnost se s mladými lidmi potkávat a zároveň jsem ve svém social týmu pravidelně spolupracovala se stážisty ze středních i vysokých škol, kteří ve chvíli, kdy dostali prostor v otevřeném prostředí se vyjádřit, tak bylo vidět, jak se jejich názor a postoj markantně liší od průzkumu trhu. Jedna věc je co vám mladí řeknou v pozici, kdy se cítí jako na testu a versus když se cítí v pozici, kdy si povídají a tvoří jen tak bez toho, aby je někdo soudil nebo hodnotil.

Proto jsem se rozhodla založit akademii a dát mladé generaci prostor tvořit, diskutovat a nahlédnout do výrobních i tvůrčích procesů nejen ze strany agentury, ale i ze strany jejich online “kamarádů” influencerů v delším časovém období.

Pro koho je akademie určená?
Akademie se zaměřuje na studenty mladé generace Z, tedy věkové rozmezí od 13 do 22 let. S tím, že dalším kritériem je i zájem o sociální sítě, kreativu a reklamní nebo tvůrčí svět. Důležité je i schopnost komunikovat, vyjadřovat svůj názor a dokázat dát zpětnou vazbu. Jiné omezení akademie nemá, jelikož zajímavý pohled a chuť tvořit může mít kdokoliv bez ohledu na typ studia či jiné specifikace. 

Jaký program na studenty čeká?
Jedná se o půlroční akademii skládající se z pěti čtyř hodinových session, kdy každá je zaměřená na jiný segment trhu – fashion, beauty, FMCG, automotive a finance.  

Co se týče průběhu sessionu tak v první půlce rozebereme daný segment formou her, diskuze a rozhovorů a ukážeme si různé reklamy, videa, formáty či ambasadory značek a analyzujeme je z různých pohledů mladých. 

V druhé půlce se zaměřujeme na kreativní část, která zahrnuje vymýšlení kampaně na základě briefu pro konkrétní značku či produkt. Tato část probíhá formou brainwritingu v několika menších skupinách a následném hromadném brainstormingu a posunutí vymyšlených konceptů. Na závěr přichází prostor pro tvorbu jednoduchých a rozmanitých výstupů za pomoci jak zástupců agentury Etnetera Motion, tak právě tvůrců z řad známých influencerů. V této části se každý z mladých může zaměřit na to, co je mu nejbližší, ať už je to focení, natáčení, výběr ambasadorů, vymýšlení aktivací, či výběr social formátů, grafické návrhy nebo například copywriting a práce s headliny. 

Jaké výhody z akademie studenti mají?
Výhodou pro zapojené studenty je v první řadě určitě zkušenost kreativně přemýšlet a tvořit na základě briefu od reálných klientů. Dále pak nahlédnutí do kreativních agenturních procesů a také procesu tvorby úspěšných social influencerů. Další výhodou je získání absolventského certifikátu, který si mohou vložit na LinkedIn nebo do svých CV a v neposlední řadě možnost budoucí spolupráce s Etnetera Motion. Chceme držet možnost s námi v budoucnosti spolupracovat ať už formou nějaké školní praxe, stáže či třeba jen občasných konzultací. Proto v poslední tvůrčí části nechávám prostor k tomu, aby si každý vybral koncept, který chce rozpracovat a lépe tak profiloval své dovednosti a prohluboval tvůrčí znalosti. A takovou poslední výhodou je stylový Youth Academy merch, produkty od klientů či možnost setkat se s influencery. Projekt Youth Academy podpoří například Imman Adenubi, Tomi Běhounek, David Pártl či Anna Marie Veselá neboli Annie Camell. 

Jaký přínos máte naopak vy a partneři?
Agentura Etnetera Motion i partneři akademie se díky ní více přiblíží přemýšlení mladých a zjistí, co jsou jejich drivery pro nákup, jaké touchpointy jsou pro ně v kampani zajímavé a na jakých platformách i skrze koho komunikovat. Díky tomu získáme my i partneři šanci více pochopit insight mladých a nastavit tak strategii i kampaně relevantnějším způsobem.

Do Youth Academy se zapojili partneři z řad klientů Etnetera Motion, kteří pravidelně řeší businessové otázky týkající se mladé cílové skupiny jako Škoda Auto či Corny spadající pod HERO CZECH. 

Social Media Directorka Alžběta Poláková